1

2

AgroPlatforma ODR

Super krowy

Pochodzą ze Szkocji, ważą nawet 900 kg i znoszą ekstremalne temperatury. Krowy rasy Angus wykazują duże przystosowanie do trudnych warunków klimatycznych. Mają też wyjątkowo spokojne usposobienie. Dzięki tym cechom, znalazły uznanie hodowców w USA, Kanadzie czy Meksyku. Coraz częściej można je też ...

Rolnictwo precyzyjne - szykuje się agrorewolucja

Monitorowanie plonu i odżywienia roślin, określane z ziemi, powietrza i kosmosu, urządzenia skanujące i mapujące do określania kondycji roślin, plonu, stanu i zasobności gleby, a do tego dołączone maszyny autonomiczne, maszyny do siewu, uprawy i nawożenia, zagregowane z urządzeniami do pomiarów w czasie ...

Panieńskie ziele, bo leczy

Nazywany jest panieńskim zielem, absyntem, wermutem, a także psią rutą. Chodzi o piołun - jedno z najbardziej gorzkich ziół wykorzystywanych w medycynie ludowej od wieków. Do niedawna niemal zapomniany, dzisiaj znów powraca do łask.

 

    Piołun jest ...

Ocalić od zapomnienia dla przyszłych pokoleń

Rozmowa z Aliną Bulską – laureatką konkursu „Kwatera na Medal 2018”

 

X Proszę powiedzieć jaka jest historia tego gospodarstwa, jak ono powstało i jak się rozwijało.

     - Historia gospodarstwa rozpoczęła się w ...

Kozie frykasy

Z Katarzyną Dybowską rozmawia Justyna Żak-Wójcik

 

Kozy to zwierzęta dość powszechnie utrzymywane na polskich wsiach. Do niedawna kojarzone były z biedą i ubóstwem. Mleko od nich pili tylko alergicy. Dziś kozy powracają do łask. Konsumenci ...

Tworzenie nowej odmiany ziemniaka trwa 10 lat

Rozmowa z MARKIEM MUSIELAKIEM z Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie

 

X Czym zajmuje się Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka w Strzekęcinie?

     - Jest to firma hodowlano-nasienna ...

Turystyka konna w Polsce

W dzisiejszych czasach jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi turystyki jest turystyka konna. To jedyna dyscyplina w turystyce kwalifikowanej, gdzie ważną rolę spełniają dwie istoty - człowiek i koń.

 

Turystyka konna to nie tylko aktywny wypoczynek, ale i sposób na ...

Ślimakowy biznes

Czy hodowla ślimaków jest dobrym pomysłem na biznes? Na pewno innowacyjnym dla dolnośląskich rolników. Warto wspomnieć, iż Polska jest jednym z głównych eksporterów ślimaków w Europie. Dlatego taka hodowla może być alternatywą, szczególnie dla małych lub niekorzystnie ...

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „ISKRA” – przykład przedsiębiorczości społecznej

Ustawa o spółdzielniach socjalnych funkcjonuje od przeszło 10 lat. Pozwala na tworzenie spółdzielni socjalnych, które łączą cechy przedsiębiorstwa i organizacji pozarządowej. Spółdzielnię socjalną definiować można jako współdziałanie grupy ludzi w celu zapewnienia sobie miejsca ...

Czy polski wynalazek upowszechni się w świecie hodowli zwierząt?

Z Łukaszem Adamkiem, pomysłodawcą i współtwórcą urządzenia do monitorowania dobrostanu zwierząt w budynku inwentarskim ThermoEye, - rozmawia Leszek Drechna

 

X Skąd pomysł na opracowanie takiego urządzenia? 

...