1

2

AgroPlatforma ODR

Platforma Żywnościowa - to sposób na rozwój obrotu towarami rolno – spożywczymi

Platforma Żywnościowa - to sposób na rozwój obrotu towarami rolno – spożywczymi

Platforma Żywnościowa SELLFOOD - to projekt mający doprowadzić do powstania elektronicznej platformy obrotu towarami rolno-spożywczymi, czyli coś na wzór giełdy papierów wartościowych, gdzie zamiast akcji będą notowane produkty rolno-spożywcze.

 

     Realizacja projektu rozpoczęła się 1 czerwca 2018 r., a termin zakończenia programu pilotażowego został ustalony na 31 sierpnia 2020 r. Projekt platformy żywnościowej ma umożliwić sprzedaż bezpośrednią na rynku tego, co rolnik w gospodarstwie wyprodukuje. Przyczyni się to do tworzenia dużych jednorodnych, standaryzowanych partii towaru, co ma zmniejszyć koszty transakcji. Ponadto ułatwi grupom małych producentów rolnych zaistnienie na globalnym rynku płodów rolnych. Największą jednak zaletą tego projektu dla rolnika, jest pewność przelewu środków finansowych na konto następnego dnia po zawarciu transakcji kupna-sprzedaży na giełdzie.

     W okresie pilotażu, tj. od 1 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. na giełdzie będzie notowana pszenica wyłącznie w formule rynku spot, a więc będzie możliwe zawieranie transakcji kupna i sprzedaży towaru, który realnie zdeponowany będzie w magazynie. Rolnik chcący sprzedać pszenicę na RTRS (Rynek Towarów Rolno-Spożywczych), będzie musiał dostarczyć towar do jednego z magazynów akredytowanych znajdujących się na terenie całego kraju. Najmniejsza wielkość partii do obrotu wynosi 25 ton, więc trzeba dostarczyć co najmniej taką ilość lub jej wielokrotność. Przyjęcie danej partii towaru do magazynu akredytowanego poprzedza kontrola jakościowa towaru, która pozwala zakwalifikować dostarczone partie towaru do poszczególnych klas jakości.

Przewidziano prowadzenie dwóch rodzajów obrotu:

  1. System kursu jednolitego - na podstawie otrzymanych zleceń kupna i sprzedaży giełda określi jednolity kurs jednostki obrotu danego towaru, po którym będą realizowane wszystkie transakcje kupna – sprzedaży.
  2. System aukcyjny - aukcje będą prowadzone na wniosek członka giełdy (oferenta)

Po pomyślnym zakończeniu pilotażu, dalszy rozwój rynku będzie możliwy poprzez wprowadzenie kontraktów terminowych (futures) pszenicy oraz wprowadzenie nowych towarów, takich jak: kukurydza, cukier, mleko w proszku itp.

 

Andrzej Kijas

„Śląskie Aktualności Rolnicze”

ŚODR Częstochowa

fot.adobe

(za „AGRO” 3/2020)