1

2

<strong>Chcesz powiększyć swój sukces, współpracuj z AGRO!</strong>

Chcesz powiększyć swój sukces, współpracuj z AGRO!

Miesięcznik AGRO jest pismem ludzi przedsiębiorczych w rolnictwie i agrobiznesie.

Zarówno - poprzez propagowanie na swych łamach dobrych wzorów gospodarowania w tym ważnym obszarze gospodarki, jak i przez organizowanie – bardzo zakorzenionych i cenionych w środowisku branżowym - AgroKonkursów  i AgroPrzedsięwzięć. Naszymi konkursami i agroprzedsięwzięciami corocznie obejmujemy, nagradzamy i nobilitujemy setki najbardziej przedsiębiorczych polskich rolników oraz przedstawicieli polskiego agrobiznesu. Mamy też satysfakcję, że udaje nam się stwarzać możliwość kontaktu i wymiany doświadczeń biznesowych wśród czołowych reprezentantów sektora rolno-spożywczego w Polsce.

 

7 najważniejszych powodów, dla których warto (i należy!) reklamować się w AGRO

 

AGRO propaguje postęp i nowoczesność oraz stawia na ludzi z inicjatywą

AGRO organizuje bądź współorganizuje konkursy i rankingi wśród najlepszych polskich rolników i agroprzedsiębiorców (Agroprzedsiębiorca RP, AgroLiga, Maszyna rolnicza Roku, Kwatery na Medal)

AGRO integruje agroliderów polskiego rolnictwa i rolnictwa poprzez organizację ogólnopolskich AgroZajazdów, AgroMajówek i AgroUczt

AGRO nadaje najlepszym z najlepszych Świadectwa Wierzytelności Czynienia Dobra Ogólnego

AGRO nie krytykuje, tylko upowszechnia dobre wzory, nagradza i nobilituje

 w AGRO nie ma ani krzty polityki, wyłącznie gospodarka i przedsiębiorczość

AGRO zalicza się do najbardziej rozpoznawalnych i czytanych czasopism w środowiskach

rolno-agrobiznesowych

 

AGRO adresujemy do ludzi AGROsukcesu na skalę lokalną, regionu czy kraju, którzy w sposób racjonalny inwestują w swoje warsztaty pracy (gospodarstwa rolne, agrofirmy), rozbudowując je, modernizując i unowocześniając, korzystając przy tym z dobrodziejstw unijnych funduszy pomocowych.

Czytelnicy AGRO to autentyczni agroliderzy. Ludzie, którzy z racji swych dokonań gospodarczych, popartych nobilitacją w znaczących konkursach, mogą być dla innych wzorem do naśladowania. Są oni otwarci na świat, na nowe rozwiązania techniczne i technologiczne w procesie produkcji, na nowe trendy w gospodarce i na nowych partnerów, także – na media, w tym internet.

Odbiorcami AGRO są także decydenci wszelkich szczebli oraz przedstawiciele: nauki, bankowości, rynków i giełd, doradztwa rolniczego, fundacji, organizacji samorządowych i branżowych.

 

Mając tak znaczących i perspektywicznych partnerów - stwarzamy firmom oraz instytucjom obsługującym rolnictwo i agrobiznes możliwość bezpośredniego dotarcia do nich ze swoimi ofertami, a także sposobność nawiązania bliższej współpracy z tym ważnym działem gospodarki.

Zapraszamy do współpracy!

 

Ceny ogłoszeń i reklam w AGRO:

1 kolumna A-4 4800 zł, ½ kolumny – 2500 zł

1/3 kolumny – 1700 zł, 1/4 kolumny – 1300 zł

Plus 23% VAT

Możliwość negocjacji cen