1

2

AgroPlatforma ODR

Gospodarstwo w Okoninie

Gospodarstwo w Okoninie

W Okoninie w pow. rypińskim swoje gospodarstwo rodzinne, specjalizujące się w produkcji trzody chlewnej, prowadzą Ryszard i Ewa Kruzińscy razem z synem Michałem i jego żoną Anną.

     Początkowo rolnicy posiadali 12 hektarów gruntów ornych, na których uprawiali głównie zboża i dodatkowo hodowali owce. Gdy nadeszło załamanie na rynku mięsa baraniego i wełny, podjęli decyzję o przeprofilowaniu gospodarstwa i zajęciu się hodowlą świń. Obecnie gospodarstwo posiada 135 ha gruntów, na których uprawiana są: pszenica ozima, jęczmień ozimy, rzepak, kukurydza na ziarno i rośliny strączkowe. Produkcja polowa w głównej mierze przeznaczona jest na paszę dla utrzymywanych w gospodarstwie zwierząt.

     Kruzińscy utrzymują stado liczące 100 loch, od których rocznie sprzedają 2 000 tuczników i 500 prosiąt. Materiał mateczny stanowią lochy krzyżówkowe wbp x pbz, natomiast materiał ojcowski to prowadzona inseminacja knurami ras mięsnych (PIC, pietrain x durock). W ub.r. właściciele podjęli decyzję o zaprzestaniu sprzedaży prosiąt i wybudowaniu kolejnej tuczarni. Po licznych konsultacjach i rozmowach z projektantami i technologami zajmującymi się projektowaniem, wybór padł na to, że do istniejącej tuczarni dobudowana zostanie kolejna tuczarnia.

     W niespełna pół roku powstał budynek tuczarni wraz z paszarnią o wymiarach 12x59 metrów. Tuczniki utrzymywane są w 12 kojcach, w grupach po 40 sztuk każdy. Pod rusztami zbudowane zostały kanały o głębokości 1,8 m, które pozwalają na gromadzenie gnojowicy przez okres 6 miesięcy. Kanały gnojowicowe, ściany nośne i działowe do wysokości 90 cm zostały odlane jako jeden monolit. Opróżnianie kanałów - po wcześniejszym wymieszaniu gnojowicy- odbywa się przy udziale wozu asenizacyjnego. Powietrze do tuczarni trafia automatycznie sterowanymi wlotami umieszczonymi w ścianie zewnętrznej budynku, a odprowadzane jest poprzez sterowane komputerowo wentylatory umieszczone w kominach wentylacyjnych. Budynek tuczarni został przykryty płytą jednowarstwową wypełnioną pianką poliuretanową o grubości 10 cm opartą na kratownicach.

     Tuczniki żywione są z automatów paszowych, których pomysłodawcą jest pan Ryszard. Z uwagi na to, że w żywieniu tuczników wykorzystywana jest pasza z wysokim udziałem kiszonego ziarna kukurydzy, w dotychczas stosowanych automatach występował problem częstego jej zawieszania się. Po licznych obserwacjach i próbach powstał automat paszowy, w którym nie dochodzi do zawieszania się takiej paszy. Innowacyjnym rozwiązaniem w tym automacie jest to, że kosz na paszę jest ruchomy, a dodatkowo poziom wysypu paszy jest regulowany przez same zwierzęta, które - obracając lejowym zbiornikiem - dawkują sobie paszę. Wielkość wysypu dawki paszy ustawiana jest za pomocą śruby centralnej. Pasza do automatów trafia za pomocą paszociągu spiralnego podwieszonego nad korytarzem wewnątrz budynku. Na rurze spustowej zainstalowano zawór krańcowy, który wyłącza paszociąg po napełnieniu automatów.

     Pojenie zwierząt odbywa się za pomocą poideł umieszczonych w automatach paszowych, jak też dodatkowo poideł miseczkowych zainstalowanych w każdym kojcu. Dodatkowo w system poboru wody zamontowany został dosatron umożliwiający precyzyjne podawanie różnych preparatów zwierzętom razem z wodą do każdego kojca osobno lub do wszystkich kojców równocześnie. Zainstalowano również centralny system mycia i dezynfekcji kojców. Woda stosowana do pojenia zwierząt, jak i mycia pomieszczeń, poddawana jest filtracji w celu pozbycia się nadmiernej ilości żelaza i wapnia, a także innych zanieczyszczeń.

     Wszystkie zwierzęta w gospodarstwie utrzymywane są zgodnie z zasadami dobrostanu, jest tu wdrożony system: całe pomieszczenie pełne – całe pomieszczenie puste. W gospodarstwie przestrzega się zasad bioasekuracji, świadczą o tym wyłożone maty dezynfekcyjne przed wejściem do każdego budynku, siatki w oknach, dokładne mycie i odkażanie sprzętu używanego przy obsłudze zwierząt, a także ogrodzenie całego gospodarstwa i prowadzenie wszystkich wymaganych rejestrów.

     Gospodarstwo przy modernizacji budynków i unowocześnianiu parku maszyn korzystało ze środków pomocowych Unii Europejskiej poczynając od SAPARD-u – zbiornik na gnojowicę, po zakup sprzętu i modernizacja budynków – PROW Modernizacja gospodarstw rolnych.

     Gospodarstwo Ewy i Ryszarda Kruzińskich za osiągane wyniki produkcyjne zostało docenione w wielu konkursach na szczeblu wojewódzkim i krajowym (Rolnik Pomorza i Kujaw, Rolnik – Farmer Roku, AgroLiga). W 2013 r. rolnicy zostali laureatami konkursu na szczeblu krajowym „Rolnik – Farmer Roku” w kategorii gospodarstwo rodzinne – produkcja zwierzęca, a w konkursie AgroLiga w 2014 r. Wicemistrzami Krajowymi.

     Kruzińscy, mimo tak wielu obowiązków związanych z pracą w gospodarstwie, znajdują również czas na angażowanie się w życie społeczności lokalnej. Corocznie organizują w swoim gospodarstwie pikniki dla osób niepełnosprawnych w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej z pow. rypińskiego. Dla uczestników warsztatów dzień spędzony w Okoninie jest nie tylko zabawą, ale także okazją do zapoznania się z gospodarstwem i poznania wielu ciekawych ludzi uczestniczących w tych spotkaniach.

     Swoją wiedzą i doświadczeniem związanym z prowadzeniem gospodarstwa właściciele dzielą się z innymi. W ich gospodarstwie praktyki odbywają studenci z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Sumskiego Uniwersytetu Narodowego z Ukrainy. Studenci - poprzez wykonywanie samodzielnie wielu czynności gospodarczych - zapoznają się z prowadzeniem gospodarstwa i w praktyczny sposób poznają jego funkcjonowanie. W wielu przypadkach tematy pisanych przez praktykantów prac magisterskich dotyczą zagadnień, z którymi spotkali się w tym gospodarstwie.

     Mimo różnych zawirowań na rynku trzody chlewnej i obaw wynikających z zagrożenia afrykańskim pomorem świń, gospodarze w dalszym ciągu myślą o rozwijaniu tej produkcji.

                                                                    

Stanisław Piątkowski

„Wieś Kujawsko-Pomorska”

K-PODR Minikowo