1

2

AgroGaleria

SMACZNA POLSKA 2016

II Ogólnopolskie Spotkanie Ludzi Rolnictwa i Agrobiznesu SMACZNA POLSKA 2016, które odbyło się 14 października 2016 r. w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie,  zgromadziło kilkuset uczestników z całego kraju, w tym wysokich rangą przedstawicieli instytucji centralnych (MRiRW, ARiMR, ARR, KRUS, Urząd Patentowy RP), organizacji branżowych i instytutów naukowych oraz wybitnych producentów rolnych, przetwórców żywności, a także dyplomatów z krajów UE akredytowanych w Polsce i licznych dziennikarzy. Miało ono na celu z jednej strony analizę i ocenę sytuacji w rolnictwie i agrobiznesie w 2016 r. (zaprezentował to w sposób interesujący I zastępca ministra rolnictwa, sekretarz stanu w MRiRW Jacek Bogucki), omówienie sytuacji na rynkach rolnych w Polsce na tle rynków światowych (uczynił to dyrektor IERiGŻ prof. Andrzej Kowalski), uhonorowanie laureatów konkursu redakcji AGRO „Ludzie AgroSukcesu” i wręczenie Honorowych Odznak „Zasłużony dla Rolnictwa”, z drugiej zaś strony – prezentację i degustację smacznych produktów żywnościowych oraz wyróżnienie ich przetwórców.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44