1

2

Archiwum

GALA AGROBIZNESU 2019 NA SGGW

GALA AGROBIZNESU 2019 NA SGGW

29 listopada 2019 r. w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się Gala Agrobiznesu 2019, poprzedzona tradycyjnie Konfrontacjami „Drogi do AgroSukcesu”, czyli spotkaniami wybitnych praktyków i kreatorów polityki rolnej ze studentami i kadrą naukowo-dydaktyczną wybranych Wydziałów tej najstarszej i największej uczelni rolniczej w kraju.

 

     Podczas Gali w Auli Kryształowej SGGW, którą otworzył Rektor SGGW prof. Wiesław Bielawski, na oczach kilkusetosobowej widowni dokonała się uroczysta nobilitacja kilkunastu laureatów ogólnopolskiego konkursu Agroprzedsiębiorca RP 2019.

     Organizatorem konkursu była redakcja Magazynu Ludzi Przedsiębiorczych AGRO, Patronem Honorowym - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Partnerami Strategicznymi - Prezes ARiMR Tomasz Nowakowski, Dyrektor Generalny KOWR Grzegorz  Pięta i Prezes KRUS dr Aleksandra Hadzik, Partnerami Instytucjonalnymi  - Stowarzyszenie AgroBiznesKlub, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich i Stowarzyszenie Eksporterów Polskich, zaś Sponsorem Głównym – Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

     Tym razem nagradzanie laureatów konkursu Agroprzedsiębiorca RP 2019 poprzedziło  uroczyste  wręczenie flagi państwowej przyznanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę – Stowarzyszeniu AgroBiznesKlub. Biało-czerwoną flagę z rąk Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adama Kwiatkowskiego odebrał Prezes Stowarzyszenia AgroBiznesKlub Maciej Paradowski.

     Już po raz 29. najlepsi polscy rolnicy, agroprzedsiębiorcy i przedstawiciele szeroko rozumianej obsługi wsi i rolnictwa przechodzili - pod szpalerem „szablowym”, uformowanym przez laureatów konkursu poprzednich edycji – po odbiór należnych Im nagród w postaci szyszaków (kategorie: Agroprzedsiębiorca Wszech Czasów RP oraz Promotor Agrobiznesu Wszech Czasów RP) i szabel oficerskich (kategorie: Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2019 oraz Zasłużony Promotor Agrobiznesu RP 2019). Nagrody wręczali: Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski i Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski.

    W trakcie uroczystości kilkadziesiąt osób otrzymało z rąk Ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego Honorową Odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa”. Podsumowana została także -  prowadzona przez redakcję AGRO - AgroKlasa ODR 2019, a jej uczestnicy również nagrodzeni przez Ministra Ardanowskiego.

    Pod adresem wszystkich osób nagrodzonych i wyróżnionych serdeczne gratulacje i życzenia wygłosili: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski,  Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski oraz Rektor SGGW prof. Wiesław Bielawski.    

     Bohaterom Gali Agrobiznesu 2019 - towarzyszyli członkowie Ich rodzin, przyjaciele oraz współpracownicy i partnerzy biznesowi  przybyli do Auli Kryształowej SGGW. Galę zaszczyli też swoją obecnością, m.in.: przedstawiciele parlamentu, administracji centralnej i samorządowej, korpusu dyplomatycznego, instytucji i organizacji branżowych, ośrodków naukowo-badawczych, firm obsługujących wieś i rolnictwo oraz utytułowani polscy rolnicy i agroprzedsiębiorcy, a także przedstawiciele mediów.

     Galę Agrobiznesu 2019 na SGGW uświetniła swym brawurowym występem Kompania Męska z Kalinówki Kościelnej na Podlasiu.