1

2

Archiwum

Alina i Wojciech Klimkiewicz WZOROWY AGROPRZEDSIĘBIORCA RP 2020

Alina i Wojciech Klimkiewicz WZOROWY AGROPRZEDSIĘBIORCA RP 2020

Alina i Wojciech Klimkiewicz, właściciele  blisko 200-hektarowego gospodarstwa sadowniczego we Wtelnie, przejętego w 1990 r. (wtedy miało 10 ha) po rodzicach Wojciecha. W jego strukturze w części sadowniczej dominują jabłonie (145 ha), ponadto 20 ha zajmują grusze, 2,8 ha wiśnie i 1,2 ha śliwy. Na pozostałej powierzchni gospodarstwa uprawiane są warzywa i zboża (są uzupełnieniem płodozmianu bądź znajdują się na gruntach przygotowywanych pod założenie sadu). Produkcja owoców odbywa się z udziałem metod biologicznych z zachowaniem surowych reguł Integrowanej Produkcji Owoców (IPO), co oznacza to, że produkty uzyskane z ich sadu nie zawierają szkodliwych substancji i są poddane kontroli państwowych organów do tego powołanych, a ich walory potwierdzają certyfikaty. W celu podniesienia jakości oferowanych owoców w gospodarstwie został wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności - Global G.A.P, który swym zasięgiem obejmuje wszystkie działania, począwszy od uprawy, aż do momentu dostarczenia owoców klientowi. Gospodarstwo wyposażone jest w nowoczesne chłodnie z kontrolowaną atmosferą oraz w urządzenia do sortowania i przygotowania owoców i warzyw do sprzedaży. Podczas przechowywania owoców przeprowadzany jest stały monitoring pod kątem kontroli: temperatury, wilgotności względnej powietrza, zawartości tlenu, dwutlenku węgla i etylenu. W gospodarstwie produkuje się rocznie ok. 10 000 ton owoców i warzyw (część z nich jest przetwarzanych na soki i inne przetwory owocowo-warzywne we własnym Zakładzie Sadowniczym Wtelno), które od 2010 r. są zbywane poprzez grupę producencką „Owoce i Warzywa Klimkiewicz Sp. z o.o.” głównie do dużych sieci handlowych w kraju i za granicą. Dokonania Aliny i Wojciecha Klimkiewiczów zostały docenione przez organizatorów konkursów: Rolnik-Farmer Roku, Wzorowy Ogrodnik, Rolnik Pomorza i Kujaw oraz AgroLiga 2018 (I Wicemistrz Krajowy).

 

REKOMENDUJE

Przemysław Bochat

Dyrektor ds. relacji z klientami w firmie Swimer

Zasłużony Promotor Agrobiznesu RP 2018:

 

Alina i Wojciech Klimkiewicz to nie tylko znakomici sadownicy, ale i agroprzedsiębiorcy otwarci szeroko na postęp. Udało Im się zbudować ogromne nowoczesne gospodarstwo sadownicze i dodatkowo na jego bazie przetwórstwo sadowniczo-ogrodnicze. Wyróżnia Ich też prospołeczne podejście do wszelkich inicjatyw lokalnych i regionalnych, wyrażające się wspieraniem miejscowego sportu, kultury i wszelkich działań edukacyjnych.

 

 

Sadownicy na topie

 

Jesteśmy kontynuatorami bogatych tradycji sadowniczych w naszej rodzinie. Kiedy przed 30 laty obejmowaliśmy gospodarstwo od rodziców, to już było ono – jak na owe czasy – na dobrym poziomie i z pewnością wyróżniało się na tle innych  gospodarstw mu podobnych. Start więc niejako mieliśmy z górki…

 

     Początki naszego gospodarowania „na swoim” przypadły na okres transformacji ustrojowej. Zmiany, podsycane niosącym się zewsząd zawołaniem: „Bierzcie sprawy w swoje ręce”, stopniowo zaczęły docierać także na polską wieś, w tym do naszego rodzimego Wtelna. To wówczas zrodził się w naszych głowach niepisany plan, że trzeba iść z duchem przemian. I trzeba być w tym względzie pół kroku przed innymi…

     Już wtedy uznaliśmy, że w warunkach w bólach tworzącej się gospodarki rynkowej, nasze 10-hektarowe gospodarstwo sadownicze, dysponujące stosunkowo skromną ofertą handlową, będzie stanowczo za małe, żeby utrzymać się, a tym bardziej, by móc rozwijać się. Jako pierwsi w okolicy, a może nawet w województwie, zaczęliśmy je więc drogą zakupów etapowo powiększać. Nie było to zadanie, ani łatwe, ani proste, a nie szybkie. Ważyły na tym, zarówno bariery biurokratyczne, mentalne, jak i posiadane przez nas możliwości finansowe. Dziś, po trzech dekadach tej swoistej operacji, możemy stwierdzić, że jednak się powiodła. Powiększyliśmy bowiem do 200 hektarów posiadane grunty, na których głównie znajdują się plonujące sady. Nasze jabłka produkowane są z udziałem metod biologicznych już od 1998 r., przy zachowaniu reguł Integrowanej Produkcji Owoców (IPO). A to oznacza, że poddane są one kontroli państwowej, a ich walory potwierdzone są stosownym certyfikatem.

      Przybywało owoców, trzeba było więc równocześnie na potęgę rozbudowywać własną bazę przechowalniczą i logistyczną. Działo się to na szczęście w okresie, kiedy Polska znalazła się w Unii Europejskiej i była możliwość skorzystania z funduszy unijnych. Dzięki temu nasze gospodarstwo wyposażone jest dziś w nowoczesną chłodnię z kontrolowaną atmosferą, co pozwala nam oferować owoce wysokiej jakości przez cały rok.

     Odkąd z naszej inicjatywy doszło do utworzenia w 2010 r. grupy producenckiej „Owoce i Warzywa Klimkiewicz Sp. z o.o.”, za jej pośrednictwem całość owoców i warzyw może być kierowana jest na rynek. Grupa ta w okresie wstępnego uznania zrealizowała  liczne inwestycje polegające na budowie  supernowoczesnych chłodni z kontrolowaną atmosferą do długotrwałego przechowywania owoców i warzyw oraz zainstalowania linii do presortingu jabłek oraz linii do pakowania jabłek i paletyzowania kartonów i skrzynek.

     Okresowo rażące niskie ceny na owoce wymusiły na nas potrzebę powołania do  życia własnej firmy, która przetwarza owoce przemysłowe na soki tłoczone i pasteryzowane na zimno pod marką „Klimkiewicz”. Dodatkowo owoce z naszego gospodarstwa są usługowo przetwarzane w zaprzyjaźnionej firmie na kompoty, dżemy i powidła.

     Od blisko 30 lat nasze gospodarstwo ściśle współpracuje z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach, K-PODR w Minikowie oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy. W produkcji owoców wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie, jak również wiedzę najlepszych doradców. Współpracujemy też z uczelniami przy wdrażaniu najnowszych technologii. Sami również współorganizujemy wiele szkoleń sadowniczych i staramy się przekazywać swoje doświadczenie zawodowe na łamach prasy oraz w programach radiowych i telewizyjnych. Nasze gospodarstwo dostarcza owoce w ramach programu „Owoce w szkole”, w połączeniu z organizacją wycieczek edukacyjnych dla dzieci. Ciągły rozwój naszego gospodarstwa, systematyczne prowadzenie nasadzeń nowych odmian oraz wysoka jakość produkcji i obsługi klienta, sprawiają, że chętnie z nami podejmuje współpracę wiele firm handlowych w kraju i za granicą.

     Dużą wagę przywiązujemy do promocji swojej działalności, a zwłaszcza produkowanych przez nas owoców i warzyw. Bierzemy więc corocznie udział w targach „Lato na wsi” w Minikowie i „Targi Pomorza i Kujaw ”w Bydgoszczy, a także w targach międzynarodowych, takich jak: Grune Woche w Berlinie czy ProdExpo w Kijowie. Przeprowadzamy też na terenie naszego gospodarstwa promocyjne imprezy plenerowe, typu: „Święto Kwitnącej Jabłoni” czy bardzo udane zeszłoroczne „Święto Dyni”.

    Za swój osobisty sukces poczytujemy natomiast to, że nasza córka Karolina i syn Krzysztof, od  dziecka pomagający i wspierający nas w licznych przedsięwzięciach rozwojowych gospodarstwa, po ukończeniu studiów, zdecydowali się współtworzyć z nami rodzinny biznes sadowniczy. Naprawdę nic lepszego nie mogło nas spotkać – to dobrze rokuje na przyszłość, a zarazem oznacza, że tradycje sadownicze w rodzinie Klimkiewicz będą kontynuowane jeszcze z większym rozmachem.

 

(za „AGRO” 2/2020)