1

2

AgroGaleria

AgroLiga

AgroLiga

Celem ogólnopolskiego konkursu AgroLiga, organizowanego przez Redakcję Rolną 1 Pr. TVP SA, Stowarzyszenie AgroBiznesKlub i - na szczeblu wojewódzkim – przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, jest wybór Mistrza Krajowego AgroLigi w kategoriach: Rolnicy i Firmy. Stały patronat nad konkursem pełnią: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes ARiMR, Prezes ARR i Prezes TVP SA, zaś patronat medialny - Redakcja AGRO. Honorowy Patronat na Galą AgroLiga, odbywającą w Pałacu Prezydenckim, sprawuje Prezydent RP.

Przez konkurs AgroLiga, który jest prowadzony od 1993 r., przewinęło się blisko 2500 rolników i agrofirm. Jego Laureaci, zarówno szczebla krajowego, jak i wojewódzkiego, stają się swoistym symbolem przedsiębiorczości, inicjatywności i gospodarności w polskim rolnictwie oraz agrobiznesie. Wysokie miejsca zajmowane w konkursie AgroLiga, zdobyte wyróżnienia oraz słowa uznania wyrażone pod adresem Laureatów przez przedstawicieli najwyższych władz państwowych, dla wielu z nich stanowią impuls do dalszego rozwoju swoich warsztatów pracy – gospodarstw rolnych i agrofirm.