1

2

AgroPrzedsięwzięcia

Wystawa Rolno-Żywnościowa 25-lecia SMACZNA POLSKA

Wystawa Rolno-Żywnościowa 25-lecia SMACZNA POLSKA

Wystawa Rolno-Żywnościowa 25-lecia SMACZNA POLSKA, która odbyła się w dn. 24-25 stycznia 2015 w Centrum Wystawienniczym EXPO XXI w Warszawie, miała na celu podsumowanie bogatego dorobku polskiego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego w realiach Wolnej Polski. Jej organizatorami – obok Redakcji AGRO – były: Stowarzyszenie AgroBiznesKlub i DFG Studio. Honorowy Patronat nad Wystawą pełnili: Wiceprezes Rady Ministrów Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski, Prezes ARiMR Andrzej Gross, Prezes ARR Radosław Szatkowski, Prezes KRUS Artur Brzóska i Prezes Urzędu Patentowego RP Alicja Adamczak.

Otwierając Wystawę Wicepremier Janusz Piechociński stwierdził: - Bardzo ważna Wystawa, bo pokazuje to, co w Polsce najlepsze. SMACZNA POLSKA  - smaczna nie tylko jakością naszej żywności, ale smaczna także w relacjach ludzkich, przyjazna, ciepła, różnorodna, regionalna. (…) Warto  patrzeć nas to, co oferują polska wieś i przemysł rolno-spożywczy, jako na wielką szansą na lepsze dochody, te do budżetów, te do urzędów samorządowych, i te dla naszych rodzin. Warto także poświęcić więcej uwagi polskiej żywności, bo jakże często cudze chwalimy, a swojego nie znamy.

Wystawie Rolno-Żywnościowej 25-lecia SMACZNA POLSKA towarzyszyły: rocznicowa konferencja oraz pokazy i konkursy. Mieszkańcy Warszawy oraz przybyli z całego kraju goście mogli na Wystawie dokonać zakupów spożywczych wiktuałów czołowych polskich producentów.