1

2

AgroPrzedsięwzięcia

Noworoczna Gala Agrobiznesu

Noworoczna Gala Agrobiznesu

Organizatorem Noworocznej Gali Agrobiznesu na SGGW – obok Redakcji AGRO  - są: Stowarzyszenie AgroBiznesKlub i władze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Każdorazowo w trakcie uroczystości odbywa się: podsumowanie wydziałowych Konfrontacji „Drogi do Agrosukcesu” na SGGW oraz dorocznego ogólnopolskiego konkursu „Kwatery na Medal”, a także wręczenie buławy hetmańskiej Laureatowi Nagrody AgroBiznesKlubu im. Andrzeja Warchoła oraz pasowanie na członków ABK. Gale gromadzą każdorazowo po kilkuset uczestników, w tym studentów i pracowników naukowych SGGW.

Cykliczny Honorowy Patronat nad Noworoczną Galą Agrobiznesu sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.