1

2

AgroPrzedsięwzięcia

AgroGala 25-lecia Wolnej Polski na SGGW

AgroGala 25-lecia Wolnej Polski na SGGW

AgroGala 25-lecia Wolnej Polski, odbywająca się 23 stycznia 2015 r. w Auli Kryształowej SGGW, miała niezwykłą oprawę i znakomitą frekwencję. Otwierający uroczystość Wiceprezes Rady Ministrów Minister Gospodarki Janusz Piechociński, powiedział m.in.: - Jako Polska dokonaliśmy skoku technologicznego i organizacyjnego. Mamy ponad 20 mld euro eksportu żywnością, ponad 5,5 mld euro nadwyżki handlowej. Jesteśmy potęgą w produkcji techniki rolniczej. (…) Kiedyś, ze 20 lat temu, produkowaliśmy rocznie niecały 1 mln ton jabłek, a teraz mamy 3,2 mln ton i wyprzedziliśmy w roku 2013 Chiny – jako pierwszy światowy eksporter. Staliśmy się potęgą w mleku, wielu już nie myli Poland z Holland, i wie, że Poland to lepsze mleczarstwo.

Podczas AgroGali ponad 100 wybitnych przedstawicieli polskiego rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego, firm i instytucji obsługujących sektor rolny - zostało uhonorowanych statuetkami AgroLaur Wolności RP.

Honorowy Patronat nad AgroGalą 25-lecia Wolnej Polski pełnili: Wiceprezes Rady Ministrów Minister Gospodarki Janusz Piechociński oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki.