1

2

AgroGaleria

Odznaki - 11.12.2015

Gospodarcze „Oskary” dla Najlepszych

Pięknym akordem Gali Agroprzedsiębiorca 2015 stało się wręczenie, przyznanych w październiku 2015 r. przez Ministra Gospodarki Honorowych Odznak „Za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki RP. Otrzymali je - z rąk b. wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego - Jacek Ciubakprezes Fosfan SA w Szczecinie, Grzegorz Krasoń – prezes Grupy Producentów Rozsad Krasoń w Piaskach, Bogdan Królik – właściciel Gospodarstwa i Hurtowni Ogrodniczej w Chrzypsku Wielkim, Maciej Paradowskiwłaściciel KB Folie Polska w Warszawie, Wojciech Pysiakwspółwłaściciel Gospodarstwa Rolnego w Zdziechowie, Leon Wawreniukredaktor naczelny AGRO oraz Waldemar Żółcik – prezes Activ w Belsku Dużym.

1