1

2

AgroGaleria

Noworoczna Gala Agrobiznesu 20.01.2016

Noworoczna Gala Agrobiznesu 2016 - której organizatorami były: Stowarzyszenie AgroBiznesKlub, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Redakcja AGRO, zaś partnerem strategicznym Bank Pekao SA i nad którą Honorowy Patronat pełnili Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel i Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski - zgromadziła 20 stycznia 2016 r. w Auli Kryształowej SGGW kilkuset wybitnych polskich rolników i agroprzedsiębiorców, przedstawicieli instytucji i organizacji branżowych, doradztwa rolniczego, mediów oraz pracowników naukowych i studentów SGGW.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13