1

2

AgroGaleria

Konfrontacje na SGGW - 20.01.2016

AgroAkademia Umiejętności Praktycznych

V Konfrontacje „Drogi do AgroSukcesu” na wybranych wydziałach Szkoły Głównej Gospodarstwa Warszawskiego, obchodzącej w 2016 r. swój Jubileusz 200-lecia, zakończyły się pełnym sukcesem.

Konfrontacje „Drogi do AgroSukcesu” to kontynuacja pomysłu sprzed 5 lat. Wówczas to w Auli Kryształowej SGGW wybitni reprezentanci polskiego rolnictwa i agrobiznesu - laureaci konkursów Agroprzedsiębiorca RP i AgroLiga dzielili się swoimi bogatymi doświadczeniami w zarządzaniu gospodarstwami rolnymi i agrofirmami oraz odpowiadali na liczne pytania studentów i pracowników naukowych SGGW o źródła ich dużych - na miarę regionu, kraju czy wręcz w skali międzynarodowej – osiągnięć gospodarczych.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10