1

2

AgroGaleria

AgroRing - 4.03.2016

Wyzwania sektora rolno-spożywczego w Polsce

Taki temat przyświecał seminarium, zorganizowanemu - 4 marca 2016 r. w siedzibie KZSM w Warszawie - przez Stowarzyszenie AgroBiznesKlub i Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich. Czoło wyzwaniu postanowili stawić specjalnie zaproszeni goście. Kolejno - dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej prof. Andrzej Kowalski, podsekretarz stanu w MRiRW Ryszard Zarudzki oraz przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski. Każdy z nich najpierw przedstawił swój punkt widzenia na poruszany temat, by potem wyczerpująco i kompetentnie odpowiadać na pytania uczestników AgroRingu - wybitnych praktyków, tj. rolników i agroprzedsiębiorców, a także przedstawicieli organizacji branżowych, instytutów naukowo-badawczych i doradztwa rolniczego.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12